;

Danışmanlık Hizmetleri

enneagram-nedir
BÜTÇE YÖNETİMİ

Her türlü toplu yapının yönetim planı ve kat mülkiyeti kanunu çerçevesinde ihtiyaçlarını belirliyor ve yıllık bütçe planlaması yapıyor ve bu bütçeleri yönetiyoruz.
Ortak gider aidat bütçeleri, demirbaş yatırım bütçelerinin yönetimi gibi konularda yapılan çalışmaların Yönetim Kurulu, Temsilciler Kurulu ve Kat Malikleri Kurulu onayına sunulması ve sonrasında uygulamaların yürütülmesi aşamalarını tamamlıyoruz.


AİDAT TAKİP

Yönetim organları tarafından onaylanan bütçelerin yasal mevzuatlara uygun şekilde tebliğ edilmesini sağlıyor, tahakkukunu gerçekleştiriyoruz.
Tahsilatları düzenli olarak takip ediyor ve yönetim organlarına düzenli raporluyoruz.
Borç takibini yapıyor, zamanında yapılmayan ödemeler ile ilgili gerekli işlemlerin takibini yapıyoruz